Zájmové kroužky 2020 - 2021

Zájmové kroužky 2021/2022

Pondělí

 • Doučování ČJ, M (4. tř.) - Hellmanová 6. h
 • Florbal  -  Procházka 7. h. (SVČ)
 • Doučování ČJ (6. tř.) – Brzobohatá 7. h
 • Doučování ČJ (9. tř.) – Juráš 7. h

 

Úterý

 • Flétna - Hasprová - 5. h. (SVČ)
 • Keramické dílny - Pešková 5. + 6. h (1 x za 14 dní) (SVČ)
 • Doučování M (8. tř.) – Hahnová 7. h 
 • Doučování M (9. tř.) – Vocílková 7. h
 • Doučování M (7. tř.) – Jordánková 7. h
 • Badatelský klub (4. a 5. tř.) – Kabilková 6. a 7. h.

.

Středa

 • Doučování M, ČJ (1. tř. ) - Hasprová 5. h
 • Doučování M  (5. tř.) - Valihrachová 6. h 
 • Doučování ČJ (5. tř.) – Kabilková 6. h 
 • Doučování M (6. tř.) – Hahnová 7. h 
 • Kytara  - Valihrachová 7. h (SVČ)
 • Sportovní hry - Podsedník 7. h (SVČ)
 • Keramika (2. tř.) - Hellmanová 6. + 7. h (1 x za 14 dní) (SVČ)
 • Rybářský kroužek – Zahradník 16.30 – 17.30

 

Čtvrtek     

 • Doučování M, ČJ (3. tř.) – Podsedník 5. h
 • Doučování M, ČJ (2. tř.) – Pešková 5. h
 • Doučování ČJ (7. tř.) – Kabilková 7. h 

 

Pátek

 • Náboženství – Plíšek 6. + 7. h