Zájmové kroužky 2019 - 2020

Pondělí

 • Florbal I.- Procházka 6. h. (SVČ)
 • Florbal II.- Procházka 7. h. (SVČ)
 • Klubíčko - Valihrachová 6. h.
 • Čtenářský klub (6. tř.) - Brzobohatá 7.+ 8.h
 • Keramické dílny - Pešková (1 x za 14 dní) (SVČ)

Úterý

 • Doučování M (2. tř.) - Hellmanová 5. h 
 • Flétna - Hasprová - 6. h. (SVČ)
 • Sportovní hry - Podsedník 7. h (SVČ)
 •  Dopravní kroužek - Pešková 7. h
 • Sociální dovednosti – Melušová  7. + 8. h (SVČ - šablony)
 • Badatelský klub – Jakešová 7. + 8. h (SVČ - šablony)

Středa

 • Čtenářský klub (2. tř.) - Hellmanová 5. + 6. h
 • Doučování M, ČJ (5. tř.) - Valihrachová 6. h 
 • Čtenářský klub (3. tř.) - Pešková 6. + 7. h
 • Čtenářský klub (4. tř.) - Hasprová  6. + 7. h 
 • Doučování M (8. tř.) - Neumanová 7. h
 • Kytara  - Valihrachová 7. h (SVČ)
 • Volejbal (1. stupeň) - Procházka7. h (SVČ)
 • Rybářský kroužek – Zahradník 16.30 – 17.30

Čtvrtek

 • Keramika (2. tř.) - Hellmanová 6. + 7. h (1 x za 14 dní) (SVČ) 
 • Čtenářský klub (3. tř.) - Pešková 6. + 7.
 • Dopravní kroužek - Pešková 6. h
 • Doučování ČJ (7. tř.) – Juráš 7. h
 • Doučování ČJ (6. tř.) – Brzobohatá 7. h
 • Doučování AJ (6. tř.) – Červinková 7. h
 • Florbal s rodiči – Podsedník (1 x za 14 dní)
 • Angličtina (1. tř.) – Čechová 13.40 – 14.40
 • Klub zábavné logiky -  Podsklan, Kubiš, Vocílková 16.30 – 18.00 (SVČ - šablony)

Pátek

 • Doučování M, ČJ (3. tř. ) – Pešková 5. h
 • Doučování M, ČJ (4. tř. ) - Hasprová 6 .h
 • Dopravní kroužek - Pešková 6. h
 • Náboženství – Plíšek 6. + 7. h