Zájmové kroužky 2017 - 2018

Pondělí

 • Florbal - Pešková 6. h.
 • Flétna - Hasprová - 6. h.
 • Klubíčko - Valihrachová 6. h.
 • Informatika - Fischer 7. h.
 • Doučování ČJ (8. tř.) - Padrta/Brzobohatá 7. h 
 • Doučování M (6. tř.) - Neumanová 7. h 
 • Dopravní kroužek (2. stupeň) - Pešková 7. h

Úterý

 • Doučování M, ČJ (3. tř.) - Hellmanová 6. h 
 • Sportovní hry - Hasprová 6. h
 • Sportovní hry - Podsedník 7. h
 • Matematický kroužek (9. tř.) - Neumanová 7. h

Středa

 • Čtenářský klub (1. tř.) - Pešková 5. + 6. h 
 • Čtenářský klub (2. tř.) - Hasprová  5. + 6. h 
 • Doučování M, ČJ (4. tř.) - Podsedník 6. h 
 • Doučování M, ČJ (5. tř.) - Valihrachová 6. h
 • Doučování AJ (5. tř.) - Jetelinová 6. h  
 • Doučování M (8. tř.) - Vocílková 7. h 
 • Doučování AJ (8. tř.) - Juráš 7. h 
 • Keramika (3. tř.) – Hellmanová 6. + 7. h (1 x za 14 dní)
 • Kroužek z českého jazyka (9. tř.) - Padrta/Brzobohatá 7. h
 • Florbal - Fischer 7. + 8. h

Čtvrtek

 • Čtenářský klub (3. tř.) - Hasprová 5. h 
 • Doučování M, ČJ (2. tř.) - Hellmanová 6. + 7. h 
 • Doučování ČJ (7. tř.) -  Melušová 7. h 
 • Keramické dílny - Pešková (poslední čtvrtek v měsíci)
 • Florbal s rodiči – Podsedník (1 x za 14 dní)

Pátek

 • Dopravní kroužek (1. stupeň) – Pešková 6. h
 • Náboženství – Plíšek 6. + 7. h