Zájmové kroužky 2018 - 2019

Pondělí

 • Florbal I.- Procházka 6. h. (SVČ)
 • Florbal II.- Procházka 7. h. (SVČ)
 • Klubíčko - Valihrachová 6. h.
 • Keramické dílny - Pešková  (1x za 14 dní) (SVČ)

Úterý

 • Flétna - Hasprová - 6. hodina (SVČ)
 • Sportovní hry - Podsedník 7. h
 • Příprava na přijímací zkoušky M (9. tř.) - Vocílková 7. h

Středa

 • Doučování M, ČJ (4. tř.) - Valihrachová 6. h
 • Dopravní kroužek (1. stupeň) - Pešková 6. h
 • Doučování M, (7. tř.) - Neumanová 7. h 
 • Doučování M, (9. tř.) - Vocílkvá7. h
 • Doučování ČJ (9. tř.) - Brzobohatá 7. h 
 • Kytara  - Valihrachová 7. h (SVČ)
 • Klub logiky a deskových her (3.třída) - Hasprová 6. + 7. třída
 • Keramika (1. tř.) - Hellmanová 6. + 7. h (1 x za 14 dní) (SVČ)
 • Rybářský kroužek – Zahradník 16.30 – 17.30

Čtvrtek

 • Doučování ČJ (6. tř.) – Juráš 7. h 
 • Čtenářský klub (2. tř.) - Pešková 5. + 6. h
 • Čtenářský klub (1. tř.) - Hellmanová 5. + 6. h
 • Dopravní kroužek - Pešková 7. h
 • Florbal s rodiči – Podsedník (1 x za 14 dní)

Pátek

 • Doučování M, ČJ (2. tř. ) – Pešková 5.h
 • Doučování M, ČJ (3. tř. ) - Hasprová 5.h
 • Doučování M, ČJ (5. tř.) - Podsedník 6. h 
 • Náboženství – Plíšek 6. + 7. h
 • Příprava na přijímací zkoušky ČJ - Brzobohatá 7. h