Mateřská škola Kravsko - školní rok 2020 – 2021

Naše mateřská škola se skládá ze dvou samostatných tříd ve dvou objektech. V základní škole máme třídu Berušek a v samostatné budově u pošty máme třídu Motýlků. Mezi těmito objekty je dětské hřiště určené pro mateřskou školu. Využíváme i sportovní areál za školou, koutek se zahradou a zvířaty ( kamerunské kozy) a přilehlý zámecký park. Filozofií našeho programu je vytvářet podmínky k tělesné, duševní i společenské pohodě dítěte předškolního věku. Hlavním cílem je vzdělávat děti přiměřeně věku, podpořit kamarádské vztahy, vytvořit pohodovou atmosféru a vychovávat ke zdravému způsobu života. Více najdete v ŠVP MŠ.

V letošním roce 2020/2021 máme přihlášeno do obou tříd celkem 52 dětí.

Provoz mateřské školy je od 6.15 - 16.15.

Pedagogové jsou plně kvalifikováni, všechny učitelky absolvovaly logopedický kurz.

Provozní zajištění

Ve třídě Berušek pracuje střídavě na ranní a odpolední provoz vedoucí učitelka Jindřiška Kubáková a učitelka Marcela Březinová. Úklid, údržbu a vydávání stravy zajišťuje Helena Kunovská.

Ve třídě Motýlků pracují učitelky Lucie Minaříková a Žaneta Procházková. Úklid, údržbu a vydávání stravy zajišťuje Marie Šefčíková a školní asistentka Jitka Zvěřinová.

Ředitelkou MŠ a ZŠ je Mgr. Simona Jakešová. Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti bloků a každý školní rok má jedno společné téma. Školní řád mateřské školy a směrnici o úplatě v mateřské škole najdete na stránce zde.

Organizace dne v MŠ

 

6.15 Scházení dětí, spontánní hry na přání, pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti hudební, výtvarné, pracovní, dramatické a tělesné/skupinové,frontální a individuální/
8.30

Hygiena, svačina

Pokračování vzapočatých činnostech, dokončení

Komunitní kruh /hodnotící, plánovací/

9.15

Zeleninová, ovocná přesnídávka spostupným odchodem do šatny

Pitný režim vprůběhu celého dne

9.15 - 9.30 Příprava na pobyt venku
9.30 - 11.30 Pobyt venku, hry na zahradě, vycházky do okolí
11.30-11.45 Převlékání, hygiena
11.45 Oběd, hygiena
12.15-14.15 Odpolední odpočinek, nabídka klidových aktivit pro děti se sníženou potřebou spánku
14.15-16.15

Svačina, hygiena

Spontánní aktivity dětí, individuální dokončení započatých činností, pobyt na zahradě

Rozcházení dětí

Uzavření MŠ

 

Režim dne je plně v kompetenci učitelky, která může činnosti přizpůsobit potřebám.

Stravování

Skládá se z dopolední svačiny 9.-Kč, obědu – 22.- Kč a odpolední svačiny 6.- Kč (nemají ji děti, které odchází po obědě domů). Děti starší 7 let platí za dopolední svačinu 9.- Kč, oběd 24.- Kč a odpolední svačinku 8.- Kč.

Školné

Dětí platí školné ve výši 250.- Kč za měsíc do 20. předcházejícího měsíce. Za měsíce červenec a srpen se stanoví částka do 1.května příslušného roku.

Vybavení dítěte do MŠ

Děti mají svoji značku v šatně a ve své přihrádce mají převlečení do třídy (lehké a pohodlné), jiné převlečení na hřiště ( sportovní a vybrané podle ročního období či teplot), náhradní spodní prádlo a oblečení při nenadálých problémech. Při nástupu přinesou jedno celé balení papírových kapesníčků.

Omlouvání dětí

Dítě můžete omluvit na telefonním čísle:

BERUŠKY – 530 512 266
MOTÝLCI – 530 512 271

Omlouvání stravování na tel. čísle - 530 512 267 paní Binderová. První den nepřítomnosti je možné vyzvednout oběd a to pouze v ZŠ do 11.00 hod. . Další dny nepřítomnosti není možné odebírat stravu.