Mateřská škola Kravsko - školní rok 2018 – 2019

Naše mateřská škola se skládá ze dvou samostatných tříd ve dvou objektech. V základní škole máme třídu Berušek a v samostatné budově u pošty máme třídu Motýlků. Mezi těmito objekty je dětské hřiště určené pro mateřskou školu. Využíváme i sportovní areál za školou, koutek se zahradou a zvířaty ( kamerunské kozy) a přilehlý zámecký park. Filozofií našeho programu je vytvářet podmínky k tělesné, duševní i společenské pohodě dítěte předškolního věku. Hlavním cílem je vzdělávat děti přiměřeně věku, podpořit kamarádské vztahy, vytvořit pohodovou atmosféru a vychovávat ke zdravému způsobu života. Více najdete v ŠVP MŠ.

V letošním roce 2018/2019 máme přihlášeno do obou tříd celkem 47 dětí.
Berušky s provozem od 6.15 do 16.15 mají 20 dětí.

Motýlci s provozem od 6.30 do 15.30 mají 19 dětí.

Pedagogové jsou plně kvalifikováni, tři učitelky absolvovaly logopedický kurz.

Provozní zajištění

Ve třídě Berušek pracuje střídavě na ranní a odpolední provoz vedoucí učitelka Jindřiška Kubáková a učitelka Marcela Březinová. Úklid, údržbu a vydávání stravy zajišťuje Helena Kunovská.

Ve třídě Motýlků pracují učitelky Lucie Minaříková a Žaneta Procházková. Úklid, údržbu a vydávání stravy zajišťuje Marie Šefčíková.

Ředitelkou MŠ a ZŠ je Mgr. Simona Jakešová. Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti bloků a každý školní rok má jedno společné téma. Školní řád mateřské školy a směrnici o úplatě v mateřské škole najdete na stránce zde.

Organizace dne v MŠ

Berušky

6.15 - 8.00 Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
8.00 - 8.30 Pohybové aktivity
8.30 - 9.00 Osobní hygiena, dopolední svačina
9.00 - 9.30 Svačina,hygiena po svačině
9.30 - 11.30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnosti
11.30-12.15 Oběd a osobní hygiena dětí
12.15-14.00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14.00-14.30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14.30-16.15

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti, a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou pobýt na zahradě MŠ

Motýlci

6.30 - 8.15 Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
8.15 - 8.30 Pohybové aktivity
8.30 - 9.00 Osobní hygiena, dopolední svačina
9.00 - 9.30 Svačina,hygiena po svačině
9.30 - 11.30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnosti
11.30-12.15 Oběd a osobní hygiena dětí
12.15-13.50 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
13.50-14.10 Odpolední svačina, osobní hygiena
14.10-15.30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti, a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou pobyt na zahradě MŠ

 

Režim dne je plně v kompetenci učitelky, která může činnosti přizpůsobit potřebám.

Stravování

Skládá se z dopolední svačiny 9.-Kč, obědu – 22.- Kč a odpolední svačiny 6.- Kč (nemají ji děti, které odchází po obědě domů). Děti starší 7 let platí za dopolední svačinu 9.- Kč, oběd 24.- Kč a odpolední svačinku 8.- Kč.

Školné

Dětí platí školné ve výši 250.- Kč za měsíc do 20. předcházejícího měsíce. Za měsíce červenec a srpen se stanoví částka do 1.května příslušného roku.

Vybavení dítěte do MŠ

Děti mají svoji značku v šatně a ve své přihrádce mají převlečení do třídy (lehké a pohodlné), jiné převlečení na hřiště ( sportovní a vybrané podle ročního období či teplot), náhradní spodní prádlo a oblečení při nenadálých problémech. Při nástupu přinesou jedno celé balení papírových kapesníčků.

Omlouvání dětí

Dítě můžete omluvit na telefonním čísle:

BERUŠKY – 530 512 266
MOTÝLCI – 530 512 271

Omlouvání stravování na tel. čísle - 530 512 267 paní Binderová. První den nepřítomnosti je možné vyzvednout oběd a to pouze v ZŠ do 11.00 hod. . Další dny nepřítomnosti není možné odebírat stravu.