Mateřská škola Kravsko - školní rok 2017 – 2018

Naše mateřská škola se skládá ze dvou samostatných tříd ve dvou objektech. V základní škole máme třídu Berušek a v samostatné budově u pošty máme třídu Motýlků. Mezi těmito objekty je dětské hřiště určené pro mateřskou školu. Využíváme i sportovní areál za školou, koutek se zahradou a zvířaty ( kamerunské kozy) a přilehlý zámecký park. Filozofií našeho programu je vytvářet podmínky k tělesné, duševní i společenské pohodě dítěte předškolního věku. Hlavním cílem je vzdělávat děti přiměřeně věku, podpořit kamarádské vztahy, vytvořit pohodovou atmosféru a vychovávat ke zdravému způsobu života. Více najdete v ŠVP MŠ.

V letošním roce 2017/ 2018 máme přihlášeno do obou tříd celkem 47 dětí.
Berušky s provozem od 6.15 do 16.10 mají 25 dětí.

Motýlci s provozem od 7.00 do 15.00 mají 22 dětí.

Pedagogové jsou plně kvalifikováni, tři učitelky absolvovaly logopedický kurz.

Provozní zajištění

Ve třídě Berušek pracuje střídavě na ranní a odpolední provoz vedoucí učitelka Jindřiška Kubáková a učitelka Marcela Březinová. Úklid, údržbu a vydávání stravy zajišťuje Helena Kunovská.

Ve třídě Motýlků pracují učitelky Lucie Minaříková a Žaneta Procházková. Úklid, údržbu a vydávání stravy zajišťuje Marie Šefčíková.

Ředitelkou MŠ a ZŠ je Mgr. Simona Jakešová. Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti bloků a každý školní rok má jedno společné téma. V letošním roce jsou to ruce. Školní řád mateřské školy a směrnici o úplatě v mateřské škole najdete na stránce zde.

Organizace dne v naší MŠ

Berušky

6.15 - 8.15 scházení dětí, volné hry, činnosti ve skupinkách
8.15 - 8.30 ranní cvičení, pohybové hry, komunikativní kruh
8.30 - 8.40 příprava na svačinu, hygiena
8.40 - 9.00 svačina,hygiena po svačině
9.00 - 9.30 řízená činnost, dokončení započatých činností
9.30 - 9.45 příprava na pobyt venku
9.45 - 11.30 pobyt venku
11.30 - 11.40 příprava na oběd, hygiena
11.40 - 12.45 oběd, hygiena po obědě, příprava na odpočinek
12.45 - 14.00 odpočinek na lůžku
14.00 - 14.30 oblékání a svačina
14.30 - 16.10 odpolední hraní, možnost individuální práce s dětmi, rozcházení dětí

Režim dne je plně v kompetenci učitelky, která může činnosti přizpůsobit potřebám.

Stravování

Skládá se z dopolední svačiny 9.-Kč, obědu – 22.- Kč a odpolední svačiny 6.- Kč (nemají ji děti, které odchází po obědě domů). Děti starší 7 let platí za dopolední svačinu 9.- Kč, oběd 24.- Kč a odpolední svačinku 8.- Kč.

Školné

Dětí platí školné ve výši 250.- Kč za měsíc do 20. předcházejícího měsíce. Za měsíce červenec a srpen se stanoví částka do 1.května příslušného roku.

Vybavení dítěte do MŠ

Děti mají svoji značku v šatně a ve své přihrádce mají převlečení do třídy (lehké a pohodlné), jiné převlečení na hřiště ( sportovní a vybrané podle ročního období či teplot), náhradní spodní prádlo a oblečení při nenadálých problémech. Při nástupu přinesou jedno celé balení papírových kapesníčků.

Omlouvání dětí

Dítě můžete omluvit na telefonním čísle:

BERUŠKY – 530 512 266
MOTÝLCI – 530 512 271

Omlouvání stravování na tel. čísle - 530 512 267 paní Binderová. První den nepřítomnosti je možné vyzvednout oběd a to pouze v ZŠ do 11.00 hod. . Další dny nepřítomnosti není možné odebírat stravu.