Speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Mgr. Jana Ziková - školní speciální pedagog

 tel: 530 512 263

e-mail: specialni.pedagog1@gmail.com

Konzultační hodiny:

Úterý: 7:30 – 9:00

 

Hlavní oblasti podpory:

poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupců

metodicky vede asistenty pedagoga

zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály

koordinuje poradenské služby ve škole

vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně-pedagogické péče

připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí ve spolupráci s dalšími odborníky

dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace

provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti

pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

realizuje speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky

poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci

koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem (SPC), pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a dalšími specializovanými pracovišti