Mateřská škola - připravované akce

Listopad  Pohádka o myslivci Martinovi
6.12.2018 Mikulášská nadílka
9.12.2018 Vystoupení dětí  v Kravsku , Plenkovicích a Žerůtkách /Berušky/
10.12.2018 dobení vánočního stromu - Kravsko /Berušky a Motýlci/
13.12.2018 Vánoční výstava SOU Dvořákova /předškoláci/
17.12.2018 Vánoční tvoření u Motýlků
18.12.2018 Vánoční tvoření v Beruškách
Únor Muzikantská pohádka
Červen    Šípková Růženka
Červen   Slavnostní pasování předškoláků
Červen   Slavnostní pasování předškoláků
  Podzimní akce /Motýlci/
  Podzimní tvoření /Berušky/
  Čertovské odpoledne s nadílkou /Berušky/
  Karneval /Motýlci/
  Vystoupení dětského ilustrátora Adolfa Dudka
  Velikonoční tvoření /Berušky, Motýlci/
  Návštěva v 1. Třídě
  Čarodějnický rej /společná akce obou tříd/
  Sportovní odpoledne /Berušky/
  Oslava Dne dětí /Berušky, Motýlci/
  Výlet předškoláků do Znojma /návštěva knihovny/
  Beseda /Policie ČR,RZS Znojmo, hasiči/
  Exkurze na kozí farmu
  Výlet do Plenkovic