Kroužek informatiky

S dlouhodou tradicí probíhá na naší škole kroužek informatiky, do kterého se mohou žáci přihlásit. Navštěvují ho převážně žáci druhého stupně naší školy. Učí se různé činnosti spojené s multimediálními pomůckami.

Hlavní prioritou kroužku je vydávání školního časopisu „Budíček“, vysílání školního rádia, natáčení filmů, jejich zpracování a následný export.

Ve školním rádiu se moderátoři snaží informovat žáky o akcích, aktivitách školy, o úspěších žáků v soutěžích nebo pouze zajistit zábavu o velké přestávce. Časopis Budíček se vydává každé dva měsíce a můžete ho shlédnout na oficiálních stránkách ZŠ Kravsko. Tvorba filmů je již nedílnou součástí práce v kroužku - žáci natáčí školní akce na digitální kameru, posléze je upravují v softwaru a na závěr je exportují do formátů dle uložení videa.

Další informace - zde Kroužek Informatiky

Práci v našem kroužku vám přiblížíme v této prezentaci ppt.

 

budicek