Školní časopis

Na naší škole se je již pravidelně vydáván redakční radou školní časopis "BUDÍČEK". Redakční radu tvoří žáci, kteří jeví větší zájem o práci s počítači. Stránky si tvoří děti povětšinou sami v semináři "Práce s médii" pod vedením p. uč. Fischera.

V našem časopisu se objevují zajímavosti a aktuality probíhající na naší škole. Pravidelně se zde objevují trvalé rubriky jako jsou např. (Úvodník, Interview s..., Hudba..., Křížovky..., atd.). Logo našeho časopisu si děti nakreslily v grafickém editoru a k vidění je po kliknutí na odkaz na této straně.

Logo našeho časopisu

Školní rok 2017-2018

Školní rok 2016-2017