Doučování žáků škol

 

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Září - prosinec 2021

Vyučující Předmět
Valihrachová M 5
Brzobohatá ČJ 6
Hasprová ČJ, M 1
Hellmanová ČJ, M 4
Juráš ČJ 9
Kabilková ČJ 7
Pešková ČJ, M 2
Podsedník ČJ, M 3
Vocílková M9

Doučování - šablony III.

Vyučující Předmět
Hahnová M 8
Hahnová M 6
Jordánková M 7
Kabilková ČJ 5

Leden - červen 2022

Vyučující Předmět
Valihrachová M 5
Brzobohatá ČJ 6
Hasprová ČJ, M 1
Hellmanová ČJ, M 4
Juráš ČJ 9
Kabilková ČJ 7
Pešková ČJ, M 2
Podsedník ČJ, M 3
Vocílková M9

Doučování - šablony III.

Vyučující Předmět
Pospíšilová M 8
Pospíšilová M 6
Jordánková M 7
Kabilková ČJ 5

Záři - prosinec 2023

Vyučující Předmět
Valihrachová M,ČJ 1
Hasprová ČJ, M 2
Pešková ČJ, M 3
Masarovičová ČJ, M 4
Hellmanová ČJ, M 5
Brzobohatá ČJ 9.A
Brzobohatá ČJ 9.B
Pospíšilová M 9.A
Pospíšilová M9.B

 

Doučování - šablony III.

Vyučující Předmět
Juráš ČJ 6,7
Vocílková M 6
Jordánková M 7
Brzobohatá ČJ 8
Pospíšilová M 8

Leden - červen 2023

Vyučující Předmět
Valihrachová M,ČJ 1
Hasprová ČJ, M 2
Pešková ČJ, M 3
Masarovičová ČJ, M 4
Hellmanová ČJ, M 5
Brzobohatá ČJ 9.A
Brzobohatá ČJ 9.B
Pospíšilová M 9.A
Pospíšilová M9.B

 

Doučování - šablony III.

Vyučující Předmět
Juráš ČJ 6,7
Vocílková M 6
Jordánková M 7
Brzobohatá ČJ 8
Pospíšilová M 8
Novotná PV
Procházka ČJ

 

 

Co je to Národní plán doučování?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

 

Týká se doučování, resp. doplňkové vzdělávání i naší školy?

Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování, resp. doplňkového vzdělávání žáků. Školy obdržely finanční prostředky podle matematického modelu využívajícího školou navržený počet žáků vyžadujících doučování v mimořádném šetření Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, realizovaného v období 5. až 16. listopadu 2021, a odvozený počet znevýhodněných žáků v dané škole z údajů školy. Model vypočítává počty žáků ve třech skupinách sestupně podle míry znevýhodnění a zaostání. Podpora doučování probíhala v první fázi od 1. 9. do 31. 12. 2021 a pokračuje do konce školního roku 2022/2023.


 

V čem je vzdělávání prostřednictvím Národního plánu jedinečné a zajímavé?

Národní plán doučování, to je doplňkový vzdělávací program pro rozšíření nejen znalostí žáků!

  • zdarma (hrazené státem z prostředků fondu Evropské unie zvaného Next Generation EU),
  • organizovaný vedením školy,
  • individuální přístup, malé skupinky i jednotlivě,
  • za spolupráce nejen již známých učitelů, zaměstnanců školy,
  • ale i externistů z řad zástupců neziskových organizací, studentů vysokých škol i jiných jednotlivců, např. babiček a dědečků, jejichž studnice znalostí jsou neprávem často opomíjeny;
  • přídavná hodina do rozvrhu nebo namísto odpoledních kroužků,
  • především osobně, ale v odůvodněných případech lze i online.
  • Od ledna 2022 navazuje na doučování z podzimu 2021.
  • Původně vznikl, aby pomohl dohnat mezery v učivu žákům, kteří se zapojovali do distanční výuky způsobené pandemií covid-19 jen stěží, problematicky. Ale těžit z něj mohou takřka všichni, nejen „pětkaři“.
  • Děti díky němu nejen doženou, co nestihly ve škole, ale mohou se ptát na cokoli, co je zajímá, na co v běžných vyučovacích hodinách nezbývá čas, a dozvědí se i to, co ani nevěděly, že je zajímat bude