Školní družina - školní rok 2019 - 2020

Školní družina 2019/2020

Provoz školní družiny: 11:10 – 16:10

Ranní družina: 6:15 – 7:15

Vyplnění přihlášky:

Děti, které budou odjíždět autobusem samy v přihlášce vyplní – samo ve (12.25, 13.10, 13.45, 13.55, 14.10 hod.)

Pište dobu odchodu z družiny, ne odjezdu autobusu – viz. doporučené časy v závorce nahoře

Doporučení:

· Připravte dětem převlečení na pobyt venku a pytlík nechávejte v šatně.

· Při délce pobytu v ŠD po 14:00 doporučujeme druhou svačinu i pití

Omlouvání dítěte

Délka pobytu v ŠD se řídí přihláškou. Má-li dítě odejít domů dříve, musí mít písemnou omluvenku s datem, časem a podpisem (děti si nesmí psát omluvenku a rodiče jen podepisovat). Zákonný zástupce a osoby zmocněné v přihlášce mohou dítě vyzvednout kdykoliv a to i mimo určený čas v přihlášce. Pokud potřebujete čas pobytu v ŠD prodloužit nebo jinak upravit během roku (i jednorázově), napište lístek s datem, časem a podpisem (lístek bude přiložen k zápisnímu lístku). Dítě nevyzvednuté do 16.10 bude předáno postupem uvedeným v řádu ŠD a ZŠ.

Platba za ŠD

Pro letošní školní rok, byla platba stanovena směrnicí o úplatě (vyvěšená na nástěnce před třídou ŠD), na 100,- Kč za měsíc. Platit se bude u paní Binderové v kanceláři školní jídelny. První splátku za měsíce září – prosinec je 400,- Kč. Platí se předem nejpozději však do 20. září. Po neuhrazení částky bude nejprve vyrozuměn zákonný zástupce a následně lze dítě vyloučit. Druhá splátka je v měsíci lednu 300,- Kč a třetí splátka v dubnu 300,- Kč. Upozornění najdete v žákovské knížce nebo v deníčku dítěte vždy před placením. Platby družiny lze provést převodem na účet školy 107- 9865170237/0100. Jé však nutné platbu posílat samostatně (obědy a jiné poplatky plaťte zvlášť). Dále je nutné do poznámek napsat, co a za koho je placeno. (například: Marie Nováková, ŠD)

Informace o družině a konzultace s vychovatelkou jsou možné dopoledne do 11:00 po předchozí telefonické domluvě.

Tel. číslo: ŠD : 776 677 250

Tel. číslo: Speciální pedagog Mgr. Jana Ziková: 530 512 263

Základní škola: 530 512 268

Školní jídelna: 530 512 267

Internetové stránky školy - www. zskravsko.cz

Najdete zde informace o školní družině, plánované akce, vnitřní řád družiny a jiné dokumenty s družinou a školním klubem související.

Vnitřní řád školní družiny – najdete v záložce Řády školy.

 

Zařazení dětí do oddělení

 

I. oddělení

I. oddělení 30 dětí Eva Langová
1.,3. třída

II. oddělení

II. oddělení 30 dětí Darina Povolná, Eva Langová
2., 3. třída

III. oddělení

III. oddělení 30 dětí Mgr. Jana Ziková, Marie Kubišová
4. a 5. třída