Vítejte v džungli – výtvarka u páťáků

dzungle5tr24-6.jpg

21. 01. 2024

Venku nám sice kraluje Paní Zima a nabízí se nám promítnout roční období do naší tvorby, ale my jsme se tentokrát ocitli na opačné straně teploměru – v tropech. Ve výtvarné výchově jsme si při skupinové práci vyzkoušeli techniku společné koláže, muchláže a následné instalace do obrazu tak, aby se na jeho finální podobě shodla celá skupinka. Skupiny jsme si vylosovali a následovala debata, tu a tam drobná rozmíška a především usilovné tvoření. Taková práce je velmi náročná a posuďte, jak se s ní páťáci porvali!

Mirka Masarovičová

    

« zpět