Přihlášky na střední školy 2019

fotoskolazima.jpg

25. 01. 2019

Spolu s vysvědčením 31. ledna žáci 9. třídy dostanou přihlášku na střední školu. Je to přihláška „nanečisto“. Žáci spolu se zákonnými zástupci zkontrolují vyplněné údaje, doplní 2 střední školy, připojí podpisy a přihlášku 4. února (v pondělí) přinesou zpět. Do pátku 8. února žáci obdrží originální přihlášky, které s podpisem (žák a zákonný zástupce) a razítkem od lékaře (kdo potřebuje) odnesou na střední školu. Termín odevzdání přihlášek na střední školy je 1. březen 2019.

 

Informace k přihláškám a k přijímacímu řízení si můžete přečíst na stránkách ministerstva školství:

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

                                                                                               výchovná poradkyně Mgr. Blanka Vocílková

« zpět