Předškoláci v 1. třídě

20200204-162813.jpg

07. 02. 2020

  Dne 4. 2. 2020  jsme se setkali s rodiči a dětmi z mateřské školy třídy ,,Berušek“ na informační schůzce nazvané: ,,Škola před školou“. V příjemném prostředí školky jsme si pověděli, co je pro děti před vstupem do 1. třídy důležité. Jaké znalosti by měly mít a jaké dovednosti umět. Popřípadě na jaké oblasti se zaměřit a docvičit před zápisem do ZŠ.

Potom jsme se odebrali do opravdové 1. třídy. Tam si děti zkusily usednout do školních lavic a plnily úkoly.

Všechny děti byly moc šikovné a pozorné.

Druhé setkání proběhne 11. 2. 2020 v MŠ ,, Berušky“ a zaměříme se na oblast poznávání, myšlení a matematické pregramotnosti. Jste srdečně zváni!

Školní speciální pedagog Mgr. Hana Poláková

« zpět