O kyberšikaně s policií 2022

kybersikana.jpg

19. 01. 2022

V pondělí 17. ledna se naši sedmáci a osmáci zúčastnili besedy o kyberšikaně, tedy o formách útlaku ve virtuálním světě, která však přináší celou řadu problémů ve světě reálném. Je to novodobý fenomén rozšiřující se vlastně úměrně tomu, jak stále více používáme elektronická média. Zejména pro děti znamená dosti značné nebezpečí, protože je pro ně více než pro dospělé těžké rozpoznat skrytá nebezpečí, navíc k této formě šikany může docházet i neúmyslně, když na počátku stojí třeba docela nevinný žertík.  

Kdo jiný by nám o této problematice mohl povědět víc než příslušník brněnské kriminálky, specialista právě na útoky po sítích. A tak žáci zhlédli krátký film o organizované kyberšikaně z materiálů ministerstva vnitra a dozvěděli se spoustu příkladů z praxe a z našeho blízkého okolí. Cílem této besedy bylo především připomenout dětem, ale i nám dospělým, jak správně používat technologie a být přitom v bezpečí na internetu. Kriminalista nám vysvětlil, co vše se za kyberšikanu považuje a také co znamenají pojmy sexting, kyberstalking, phishing, jak bezpečně na internetu nakupovat a jak si ověřit, zda člověk, se kterým komunikujeme, je opravdu tím, za koho se vydává. Především ale bylo žákům zdůrazněno, aby s neznámými lidmi nechodili na reálné schůzky a aby nezveřejňovali svoje citlivé údaje. Pokud už se dostanou do problémů, aby nezůstávali v těžké situaci sami a vyhledali pomoc dospělých ve svém okolí, k nimž mají důvěru. Na dospělých potom je, aby s dětmi komunikovali a vytvořili jim bezpečné a přátelské prostředí.

Mgr. Drahomíra Brzobohatá

« zpět