Návrat žáků do školy

20200921-182042.jpg

20. 11. 2020

Od pondělí 30.listopadu 2020 je obnovena prezenční výuka pro všechny žáky 1.stupně ( 1. – 5.třída) a pro všechny žáky 9.třídy. Žáci 6. – 8.třídy se budou v prezenční výuce střídat po týdnu. V týdnu od 30.11. – 4.12.2020 se budou prezenčně ve škole vzdělávat žáci 6. a 7.A třídy. Žáci třídy 7.B a 8. se budou vzdělávat distančně z domova. Výuka bude probíhat v obou případech podle běžného rozvrhu hodin. Během distanční výuky bude synchronní výuka ( kdy je učitel s žáky propojen ve stejném čase on-line) probíhat max 3 hodiny. Další hodiny dle rozvrhu budou formou výuky asynchronní – žáci budou pracovat sami v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na zadaných úkolech.

Školní družina i školní klub budou v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny.

Školní jídelna je v provozu i pro žáky vzdělávané distančně ( ti si oběd vyzvednou nadále pouze ve výdejním místě), ostatní prezenčně vzdělávaní žáci oběd konzumují ve školní jídelně za dodržení stanovených pravidel.

Je stanovena povinnost nošení ochrany úst a nosu ve všech prostorách školy i během výuky ve třídách. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu MŠMT považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

« zpět