Krizová opatření od 12.10.2020

20200921-182224.jpg

09. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

• U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).

• U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka.

• U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních klubů se zakazuje osobní přítomnost žáků a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Školní družiny fungují i nadále za podmínek stanovených Manuálem.

 • Stále (s výjimkou mateřských škol) obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).

• Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol a 1. stupně základních škol (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jiným relevantním obsahem). Na všech druzích škol se zakazuje již od 9. 10. 2020 výuka plavání.

Od 12.10. - 25.10. nebudou žádné kroužky a zájmové aktivity pro žáky po vyučování

 

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

 

ZAJIŠTĚNÍ STŘÍDAVÉ VÝUKY NA 2. STUPNI

Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

Ředitelka školy rozdělila žáky školy podle tříd do dvou skupin. Jedna skupina tříd ( 6., 7.A, 8. ) se bude vzdělávat prezenčně v týdnu od 12. do 16. října 2020 a druhá ( 7.B, 9. ) v týdnu od 19. do 23. října 2020. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

 

Provoz školní jídelny nebude přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje v době od 10:45 – 11:15 hodin.

 

 

Mgr.Simona Jakešová, ředitelka školy

« zpět