Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

p1240200.JPG

15. 07. 2020

Vážení rodiče,

 školní rok 2020/2021 brzy začne a pro vaše dítě  to znamená velký  krok do života. Během školního roku se budeme scházet na třídních schůzkách, ale také na neformálních setkáních.

Nástup do školy je pro všechny děti velmi významným obdobím. Znamená počátek nové životní fáze, je důležitým sociálním mezníkem. Ze světa her vstupuje dítě plné očekávání do světa povinností. Dosud děti dělaly většinu činností jen proto, že je bavily, rodiče jim nechávali svobodnou volbu. Nyní se stává důležitý i výkon. Jedná se tedy o období náročné pro celou rodinu. Zároveň však jde i o období velmi krásné, protože již nikdy v průběhu celého dalšího vzdělávání neudělá dítě takový pokrok, nedosáhne tak velkých úspěchů ve vyučování. Rozhodně tedy je na co se těšit!
Čtení, psaní a počítání jsou hlavní dovednosti, které se dítě učí na prvním stupni základní školy. Jsou to dovednosti velmi důležité, které nás provázejí celý další život. Umožňují nám získávat další znalosti, orientovat se ve světě, komunikovat s okolím. Pro každé dítě je velmi důležitá podpora rodiny, povzbuzování, pochvala a pomoc, když se práce nedaří podle našich představ. Škola by ale neměla být tím jediným měřítkem úspěchu dítěte. Je řada dalších činností, ve kterých může být dítě úspěšné, spokojené, zdravě sebevědomé a zaslouží si naše ocenění.

Jak mohou rodiče pomoci svému dítěti při vstupu do 1. třídy?

 • Dítě ke svému úspěšnému vstupu do školy potřebuje zajištění vhodného a pravidelného denního režimu, mělo by mít čas na hru, odpočinek a pobyt venku. Ráno by se mělo do školy vypravovat v klidu a bez zbytečného spěchu, aby šlo do školy dobře naladěné, nemělo by stále slyšet ,,tak si pospěš, dělej rychle“ apod.).
 • Domácí úkoly by mělo plnit co nejdříve odpoledne, v klidu a podle vlastního tempa (příprava by neměla trvat více než půl hodiny), mělo by mít svůj vlastní pracovní koutek.
 • Rodiče by měli dětem v 1. ročníku při přípravě pomáhat, kontrolovat, zda všemu rozumí a postupně je učit samostatnosti.
 • Rodiče by měli také myslet na to, aby včas dětem obstarali všechny věci, které dítě ke své školní práci potřebuje. Dítě tak nebude ve stresu, že mu něco chybí a nemůže proto pracovat jako ostatní spolužáci.
 • Děti, které vstupují do školy, se většinou na svou školní práci těší a jejich rodiče očekávají, že se jim také bude vše dařit. Bohužel tomu tak není vždy. Téměř v každé školní třídě se tak můžeme setkat s dětmi, které se potýkají s většími či menšími problémy při osvojování základních dovedností.
 • Dítěti prospěje povzbuzování, pochvala, i když rodič třeba není se všemi jeho výsledky spokojen.
 • Dítě ocení, když si rodiče uvědomí, že škola není to jediné a nejhlavnější, že je řada dalších činností, které může dítě dělat a být v nich úspěšné.

V naší škole se snažíme dětem, které se potýkají s většími či menšími problémy při osvojování základních dovedností, co nejdříve pomoci, aby se u nich neobjevil zbytečný pocit neúspěchu. Pokud se nám společně s rodiči podaří odhalit počínající problémy co nejdříve, můžeme hned začít s reedukací a tím snížit ohrožení dítěte specifickými poruchami učení. Také rodiče by se na svou paní učitelku měli obracet hned, jakmile zaznamenávají nějaký problém. Děti by měly pracovat v klidu a netrápit se, že jim něco nejde.

Při vstupu do 1. třídy by dítě mělo umět:

 • správně vyslovovat všechny hlásky, poslouchat pozorně pohádku a jednoduše vyprávět její obsah, recitovat básničku, zazpívat písničku
 • správně reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • samostatně pracovat ve skupině dětí, vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • znát své jméno a příjmení, vědět, kde bydlí a kolik je mu let
 • hrát jednoduché hry – domino, pexeso, Člověče nezlob se, skládat puzzle
 • napočítat do pěti
 • správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • sluchem poznat první a poslední hlásku ve slově
 • samostatně se oblékat, zapnout si knoflíky, zavázat tkaničky, dodržovat hygienu, umýt si ruce, najíst se příborem
 • pozdravit, poprosit, poděkovat

Je toho opravdu dost… Proto milí rodičové, přeji hodně trpělivosti a laskavé důslednosti nejen při vstupu Vašich dětí do 1. třídy, ale také po celou dobu jejich školní docházky.

Hodně štěstí!

Mgr. Miroslava Pešková

 

 

Školní potřeby pro prvňáčka, které zakoupí rodič:

 • zásobník na písmenka (formát A4)
 • zásobník na číslice
 • obaly na učebnice a sešity
 • ořezávátko
 • guma
 • pastelky
 • 2 – 3 měkké ( trojhranné) tužky
 • pastelky 12 barev ( trojhranné)  KOH – I – NOR
 • přezůvky se světlou podrážkou

 

 

 

Do výtvarné výchovy:

 • vodové barvy KOH – I – NOR
 • kufřík nebo plastová krabice s víkem
 • dětské nůžky se zaoblenými hroty
 • lepidlo – tyčinka
 • lepidlo – Herkules
 • temperové barvy
 • voskovky
 • ploché a kulaté  štětce
 • modelovací hmota (plastelína)
 • hadřík a podložka z PVC (kousek starého ubrusu) do výtvarné výchovy
 • kelímek na vodu
 • zástěrka nebo staré tričko do výtvarné výchovy
 • černý tlustý a tenký fix
 • špejle

Do tělesné výchovy:

 • cvičební úbor
 • plátěný pytlík
 • tenisky nebo cvičky se světlou podrážkou ( tělocvična)
 • tenisky na ven

 

« zpět