Závěr školního roku – vydávání vysvědčení – odevzdávání učebnic

dsc-1487-r-2.jpg

15. 06. 2020

Závěr školního roku v období 22. – 30.června 2020

Pro žáky prvního stupně ( 1. – 5.třída ) bude výuka ve skupinách probíhat beze změn. Učebnice odevzdají žáci dle informací svých třídních učitelů. Vysvědčení bude žákům vydáno v úterý 30.června třídními učiteli, kteří si žáky odvedou na smluvená místa. Žáci se sejdou bez rodičů na školním dvoře jako každý den v 7:30 hodin. Mohou přijít i žáci, kteří se neúčastnili výuky ve skupinách. Tito si s sebou přinesou „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Formulář čestného prohlášení najdete ke stažení zde. (V případě, že si nemůžete formulář vytisknout, lze si ho vyzvednout ve škole denně v době od 7:30 – 14:00 hodin.) Ukončení vydávání vysvědčení je plánováno na 8:30 hod.

Školní jídelna je v úterý pro žáky školy mimo provoz, obědy byly všem odhlášeny.

Pro žáky druhého stupně ( 6. – 9.ročník) bude vysvědčení vydáno dle následujícího harmonogramu v poslední den jejich skupinové výuky:

6.A, 6.B                skupinové aktivity a výdej vysvědčení v pondělí 29.6.

7., 8.třída            skupinové aktivity a výdej vysvědčení ve čtvrtek 25.6.

9.třída                  skupinové aktivity a výdej vysvědčení v pátek 26.6.

Výuka bude probíhat od 7:30 hod. do 12:05 hodin, poté je možno jít na oběd do školní jídelny.

V uvedené termíny mohou přijít do školy i žáci, kteří se neúčastnili výuky ve skupinách. Tito si s sebou přinesou „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Formulář čestného prohlášení najdete ke stažení zde. (V případě, že si nemůžete formulář vytisknout, lze si ho vyzvednout ve škole denně v době od 7:30 – 14:00 hodin.)

Ve dny, kdy se vydává vysvědčení, mohou žáci odcházet po dohodě s třídními učiteli a doložení omluvenky od rodičů kdykoliv během výuky. V tyto dny navíc žáci odevzdají učebnice.

Učebnice pro nový školní rok dostanou žáci na začátku září.

Vysvědčení vydá škola na vyžádání od 25.6.2020. Pro bližší informace a sjednání času vyzvednutí volejte 530 512 268, 530 512 260 nebo kontaktujte přímo třídní učitele.

 

Simona Jakešová

« zpět