Vzdělávací aktivity ve škole pro žáky 1.stupně od 25.5.2020

dsc-1487-r-2.jpg

05. 05. 2020

Od 25. května 2020 budou moci žáci 1. – 5.ročníku využít možnost účastnit se vzdělávacích aktivit přímo ve škole v době od 7:30 do 15:30 hodin ( 7:30 – 11:10 hod. výuka s učitelem, dále bude pravděpodobně možnost pokračovat v aktivitách ve skupině s vychovatelem ).

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupinu maximálně 15 žáků.

Složení skupiny je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30.6.2020.  O zařazení žáků do skupiny rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5.2020.

Zákonný zástupce je povinen nejpozději do 18. května 2020 vyjádřit zájem / nezájem o docházku dítěte do školy – a to písemně na e-mail: zskravsko@zskravsko.cz (do e-mailu prosím uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, zájem / nezájem o docházku do školy). Informaci je možné odeslat písemně i třídním učitelům.

Dále je zákonný zástupce povinen vytisknout, vyplnit a podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Formulář čestného prohlášení najdete ke stažení zde. (V případě, že si nemůžete formulář vytisknout, lze si ho vyzvednout po předchozí telefonické žádosti ve škole denně v době od 8.00 – 12.00 hodin.)

Daný formulář odevzdá žák první den při příchodu do školy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy soubor hygienických a bezpečnostních pokynů, na základě kterého bude probíhat docházka do školy. Informace ke stažení zde.

.

 

Bližší podrobnosti škola zveřejnění podle zájmu o vzdělávací aktivity. Pro žáky, kteří se neúčastní vzdělávacích aktivit ve škole, bude nadále probíhat distanční výuka – vzdělávání na dálku – v mírně změněné podobě, na kterou jsou žáci zvyklí.

 

Mgr.Simona Jakešová, ředitelka školy

 

« zpět