Soutěž v orbě 2019

orba19-7.jpg

01. 10. 2019

 

Žáci 8. a 9 třídy se v rámci předmětu Pracovní činnosti – Volba povolání zúčastnili akce SŠ Dvořákova Soutěž v orbě. Po velké přestávce pro nás přijel autobus a přivezl nás na pole u obce Mašovice. Mohli jsme vidět moderní zemědělskou techniku, ale také ukázku orby pomocí koňů. Vyslechli jsme přednášku o používaných strojích a způsobech obdělávání půdy.

Fotky z exkurze můžete vidět zde.

                                                                                                                 Mgr. Blanka Vocílková

« zpět