Ředitelské volno 30.4.2018 pro ZŠ

img-20180320-085847.jpg

21. 04. 2018

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a po schválení školskou radou vyhlašuji na pondělí  30. dubna 2018  pro žáky základní školy ředitelské volno.

Mateřská škola bude v provozu bez omezení.

Školní družina a školní klub budou v provozu od 7:30 – 14:30 hodin. pro přihlášené žáky.

 

Informace pro zákonné zástupce žáků navštěvujících školní družinu a školní klub:

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna lze stravování poskytnout pouze za úhradu plné ceny oběda (tj. včetně provozních nákladů). Cena oběda je 62,-Kč. Stravné na 30.4.2018 bude žákům hromadně odhlášeno. Žák, který bude toho dne přítomen ve školní družině- klubu, zaplatí částku 62,- Kč v hotovosti do 20.4.2018 vedoucí školního stravování.

Mgr.Simona Jakešová

« zpět