Přijímací zkoušky na SŠ 2020

img-20190611-112916.jpg

11. 05. 2020

Přijímací zkoušky na SŠ 2020

V důsledku mimořádných opatření se v letošním roce jednotná přijímací zkouška koná podle speciálního zákona, kterým se upravují podmínky pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Pro uchazeče to znamená oproti loňskému roku několik změn.

První změnou je počet „pokusů“ na vykonání zkoušky – místo dvou termínů mají uchazeči termín pouze jeden.

Další změnou je termín konání zkoušek – ty proběhnou pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia v pondělí 8. června a pro obory víceletých gymnázií 9. června. Zkoušku budou uchazeči konat ve škole s maturitním oborem, kterou uvedli na přihlášce jako první v pořadí. Uchazeči, kteří se hlásí pouze na jednu školu s maturitním oborem, a uvedli ji na přihlášce jako druhou v pořadí (například z důvodu, že na první pozici uvedli učební obor), o možnost konat jednotnou zkoušku nepřijdou – budou ji konat na této škole.

Další podstatná změna, která se uchazečů dotkne, je prodloužení času na konání zkoušky. V případě didaktického testu z českého jazyka a literatury se vymezený čas prodlouží o deset minut (z 60 na 70 minut) a na řešení testu z matematiky budou mít uchazeči patnáct minut navíc (dojde tedy k navýšení času ze 70 na 85 minut).

Vzhledem k tomu, že se zkouška bude konat pouze v jednom termínu a termíny byly posunuty na červen, došlo ke zkrácení doby pro vyhodnocení testů řádného termínu. Školy obdrží od CERMATu výsledky didaktických testů 7. den po konání zkoušky. Ředitel školy tyto výsledky zpřístupní uchazečům následující den. CERMAT zašle školám podrobné informace o organizaci jednotné přijímací zkoušky v nejbližších dnech.

Protože se žáci od poloviny března neúčastní výuky ve škole, připravil CERMAT pro uchazeče, jejich rodiče a pedagogy řadu studijních materiálů k přípravě na zkoušku v rámci podpůrného balíčku pod názvem „Přijímačky bez obav“. Na stránkách CERMATu tak uchazeči najdou kromě již zveřejněných testových zadání z minulých let také Průvodce řešením testů, webovou aplikaci na procvičování testů a testových úloh či instruktážní videa týkající se informací o zkoušce, způsobu vyplňování záznamového archu nebo některých testových úloh.

 Aplikace pro procvičování testů a úloh

Centrum připravilo v rámci podpůrné kampaně Přijímačky bez obav" webovou aplikaci umožňující žákům procvičit si a následně i vyhodnotit didaktické testy a skupiny úloh jednotné přijímací zkoušky v podobě blízké reálnému formátu zkoušky. Uchazeči mají v aplikaci k dispozici testový sešit i záznamový arch, mohou si test vyhodnotit a zobrazit si možné vzorové řešení některých úloh. Cílem aplikace je jednak pomoci uchazečům s přípravou na jednotnou přijímací zkoušku, jednak je seznámit s materiály, které budou mít u zkoušky k dispozici. Ti, kteří si chtějí vyzkoušet reálný průběh zkoušky, si mohou u testů spustit časomíru.

V aplikaci mohou uchazeči řešit buď celý test, nebo si procvičit úlohy z určité tematické oblasti, která jim dělá největší problémy. V současné době jsou v rámci aplikace dostupné testy a skupiny úloh z 1. a 2. řádného termínu jednotné přijímací zkoušky 2019. Další testy budou zpřístupňovány postupně v průběhu května. Aplikace k procvičování testů a úloh je dostupná na procvicprijimacky.cermat.cz

 

Testová zadání k procvičování a průvodci řešením testů

Centrum každoročně zveřejňuje testová zadání jednotné přijímací zkoušky – v sekci Testová zadání k procvičování tak uchazeči naleznou testy již od roku 2015, a to jak pro čtyřleté obory a nástavbová studia, tak pro 6letá i 8letá gymnázia. Celkem tedy 14 testů pro každou délku vzdělávání a předmět. Spolu s testovými sešity jsou k dispozici i záznamové archy a klíče správných řešení. K testům Centrum postupně publikuje i Průvodce řešením, ve kterých uchazeči naleznou komentovaná řešení jednotlivých úloh.

Vyplatí se, pokud se uchazeči seznámí předem s podobou zkušební dokumentace, se kterou budou v průběhu zkoušky pracovat. V testovém sešitě jakéhokoliv testu naleznou typy úloh, které se v testech pravidelně objevují, v záznamovém archu si pak mohou vyzkoušet správný způsob zápisu odpovědí. Odpovědi si následně mohou zkontrolovat v klíči správných řešení, který obsahuje i způsob hodnocení jednotlivých úloh.

Instruktážní videa

CERMAT připravuje pro uchazeče také instruktážní videa, ve kterých mají možnost se seznámit se způsobem vyplňování záznamového archu, důležitými informacemi potřebnými ke zkoušce a vybranými typy úloh, které se v testech objevují. Videa budou v průběhu května postupně zveřejňována na YouTube kanálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v seznamu videí nazvaném „Přijímačky bez obav“.

Další informace a důležité odkazy

Další informace o jednotné přijímací zkoušce jsou uvedeny na webu CERMATu prijimacky.cermat.cz. V Průvodci přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky, která je připravena ve dvou verzích (jedna pro čtyřleté obory, nástavbová studia a šestiletá gymnázia a jedna pro víceletá gymnázia), uchazeči naleznou souhrn informací a doporučení, které jim mohou pomoci zkoušku úspěšně zvládnout.

prijimacky.cermat.cz – web věnovaný jednotným přijímacím zkouškám s veškerými důležitými informacemi ke zkoušce

Přijímačky bez obav – část webu s odkazy na podpůrné studijní materiály k jednotným přijímacím zkouškám, zejména:

procvicprijimacky.cermat.cz – webová aplikace na procvičování testů a testových úloh

Průvodci řešením – komentovaná řešení vybraných testů

Testová zadání k procvičování – testová zadání k procvičování z předchozích let, klíče správných řešení, záznamové archy

 

Mgr.Blanka Vocílková

« zpět