Přihlášky na střední školy 2020

prijimacky.jpg

21. 01. 2020

Spolu s vysvědčením 30. ledna žáci 9. třídy dostanou přihlášku na střední školu a leták Základní informace o přijímacím řízení. Je to přihláška „nanečisto“. Žáci spolu se zákonnými zástupci zkontrolují vyplněné údaje, doplní 2 střední školy, připojí podpisy a přihlášku 3. února (v pondělí) přinesou zpět. Do pátku 14. února (před jarními prázdninami) žáci obdrží originální přihlášky, které s podpisem (žák a zákonný zástupce) a razítkem od lékaře (kdo potřebuje) odnesou na střední školu. Termín odevzdání přihlášek na střední školy je do 1. března 2020.

Informace k přihláškám a k přijímacímu řízení si můžete přečíst na stránkách ministerstva školství:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

                                                                                               výchovná poradkyně Mgr. Blanka Vocílková

« zpět