Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

obr1.jpg

04. 04. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) na 1. – 24. dubna 2020.

Přihlášku podávají zákonní zástupci všech dětí narozených od 1.9.2013 do 31.8.2014. Dále dětí, jejichž rodiče žádají o odklad povinné školní docházky a dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky. 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (x6tmepp),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. do schránky u vchodu školy.

Prosíme o doložení prosté kopie rodného listu dítěte.

Žádost o přijetí do ZŠ pro školní rok 2020/2021 a Žádost o odklad povinné školní docházky najdete na webových stránkách školy www.zskravsko.cz  na záložce Rodiče – Žádost a formuláře.

V případě potřeby pomoci s vyplněním žádostí, nebo pokud máte dotazy, volejte do ředitelny školy 530 512 268 nebo do kanceláře zástupkyně ředitelky 530 512 260.

 

Mgr.Simona Jakešová, ředitelka školy

« zpět