Mladí ladí D-DUR - Horní Maršov

received-993641444302750.peg

28. 11. 2019

Od září letošního školního roku pracují naši deváťáci na projektu Mladí ladí D-DUR. A co tato zkratka znamená? Je to demokratický dialog o udržitelném rozvoji.

     Ve středu 20. listopadu jsme odjeli do Horního Maršova v Krkonoších na motivační pobyt. S sebou jsme vezli prezentaci o tom, jak jsme plnili první dvě aktivity projektu – Vytváříme bezpečné prostředí ve třídě a Vnímáme místo a sebe, pocitovou mapu a pravidla spolupráce a komunikace.

     Po obědě na místní zrekonstruované faře nás lektorky odvedly do místní školy, která je opravdu veliká, a v horním patře má svoje zázemí Středisko ekologické a etické výchovy Rýchory, SEVER, Horní Maršov. Ubytovali jsem se a už o půl druhé pro nás byla připravena první aktivita. Vzájemně jsme se představili a pak nás paní učitelky pozvaly na první procházku po Maršově. Hráli jsme hru Quest. Procházeli jsme společně vesnicí, naše průvodkyně se vždy zastavily u nějaké pamětihodnosti, přečetly verše a pro vyluštění tajenky musely děti sledovat barvy budov. Po cestě jsme viděli koryto řeky Úpy, zámek, kašnu, hospodu Kneifel, navštívili jsme místní hřbitov, faru a dozvěděli jsme se hodně zajímavostí o hraběti Bertholdu z Aichelburku, který vykonal mnoho dobrého pro obyvatele Maršova. Hra nás zavedla až do farního sklepa, kde po vyluštění tajenky žáci objevili v truhle poklad. Malé čokoládky příjemně osvěžily. Večeři jsme zvládli rychle. Vrátili jsme se do školy a po krátké přípravě jsme představili hostitelkám naši prezentaci. Měli jsme obavy, jestli jsme všechny aktivity plnili správně. Moc se nám ulevilo, když jsme slyšeli, že to byla profesionálně připravená a profesionálně vedená prezentace. Nic nechybělo, vše v pořádku.

     Druhý den nás čekal opět den plný zážitků. Ráno jsme hráli hru Fisch Banks. Skupinky žáků dostaly od banky peníze a lodě, staly se obchodujícími rybáři a měly získat co nejvíce finančních prostředků. Všechny týmy zkrachovaly, protože bezhlavě nakupovaly lodě, ale v mořích došly ryby, nebylo co lovit. Byl to pěkný příklad udržitelného života. Pokud by se všichni lidé na planetě chovali jako naši hráči, a to nejen při rybolovu, byla by naše planeta brzy bez života. Všichni jsme svědky toho, že se to opravdu děje. Proto je velice důležité, že se deváťáci při plnění projektu seznámí s termínem udržitelný život. Je to vlastně takový způsob života, který se přibližuje ideálům humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném horizontu. Je založen na vědomí a odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím a na úctě k živé i neživé přírodě.

     Po obědě jsme za deštivého počasí vyšli znovu do uliček Maršova. Tentokrát nás čekala aktivita Obec 2030. Skupiny žáků byly rozděleny podle šesti oblastí udržitelného rozvoje obce – lidé, hospodářství, příroda a historie, zástavba, veřejná prostranství, rozvoj obce, spolupráce s okolním světem, správa obce, a měly zjistit podle otázek v pracovních listech, jak to v jejich zkoumané oblasti s Horním Maršovem vypadá. Podobný výzkum budeme provádět v nejbližších dnech i u nás v Kravsku.

     V pátek 22. listopadu náš pobyt v Krkonoších skončil. Dopoledne jsme se zabavili mapováním Kravska a po obědě hurá k maminkám! Čekala nás už jenom jedna zastávka, a to v KFC. Bez toho by to nešlo! Pan řidič Báša to dětem slíbil při cestě tam. Jestli se budou slušně chovat a nebudou dělat v autobuse nepořádek, tak že jim návštěvu v KFC v Pardubicích domluví. Byli opravdu vzorní. Dostali pochvalu, že hodnější třídu ještě nevezl, tedy kromě loňských deváťáků, protože tam měl syna. Tak to chápeme!

     Pobyt v Krkonočích prospěl nám všem. Obdivovali jsme rázovitou krkonošskou architekturu, nádherné starodávné dřevěnice, starobylý kostel uprostřed vesnice…Škoda jen, že ještě nebyl sníh! Děti si na základě plnění motivačních her uvědomily, že člověk sám nebo skupina toho moc nedokáže, ale kolektiv, třída dokáže velké věci. K tomuto poznání směřovaly všechny aktivity. Pro mě to byla zkušenost, inspirace, jak dál v projektu postupovat. Vytvořili jsme tzv. pocitovou mapu, do které žáci zakreslili, co se jim v Kravsku líbí, co by potřebovalo opravit, kde sportují, kde tráví volný čas nebo kde se v Kravsku necítí dobře. Cílem našeho projektu je najít v obci místo, které by se dalo vylepšit. Doufáme, že se nám podaří vybudovat něco, na co budou pyšní nejen moji deváťáci, ale i obyvatelé Kravska.

Na fotky se můžete podívat zde.

Mgr. Břetislava Melušová

« zpět