MEZIGENERAČNÍ DEN 2019

img-20190609-155508.jpg

13. 06. 2019

   V neděli 9. června 2019 se v odpoledních hodinách konal v Domově pro seniory Plaveč tradiční „Mezigenerační den“. Cílem této akce bylo opět nabídnout veřejnosti, místním organizacím a všem věkovým kategoriím možnost se potkat, vzájemně navázat užší kontakty se seniory a společně prožít pěkný a aktivní den.   

     Naše škola byla již potřetí oslovena vedením Domova s přáním, zdali bychom pro toto setkání připravili pěvecké vystoupení a drobné upomínkové předměty určené pro návštěvníky tohoto „Mezigeneračního dne“. A tak jsme již brzy zjara zahájili nácvik písní pro tento den, nezapomnělo se ani na nezbytné dekorace, jako jsou obrázky zdobící vestibul hlavní budovy a motýlkové a květinové zápichy, které zhotovovali žáci napříč všemi ročníky. Přidali se i děti ze školní družiny či školního klubu, stranou nezůstali ani členové Klubu Klubíčko.

       Samotný nedělní program byl zahájen ve 14 hodin a kromě našeho školního pěveckého sboru Sluníčko v něm vystoupila Dechová hudba Dubňanka a místní taneční kroužek Motýlek. Naši žáci měli připraveno vystoupení složené z několika folkových a populárních písní a hry na flétnu. Zazněly např. písně Montgomery, Valčíček, Stánky, Stín katedrál, Za sto let.  Na místě byl také doprovodný program, občerstvení a zábavný koutek pro děti.

     Velké poděkování patří všem našim zpěváčkům, všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto setkání, a také všem rodičům, kteří ochotně s dětmi tuto akci absolvovali.

                                                                                                Mgr. Jana Valihrachová

« zpět