Laboratorní práce - Fyzika 7.třída

p1016369.JPG

23. 10. 2018

Žáci 7. ročníku absolvovali na hodině fyziky první laboratorní práci. Jejím úkolem bylo vypočítat průměrnou rychlost. Byli rozděleni do skupin po čtyřech. Měli k dispozici nakloněnou rovinu o určité délce a na ní spouštěli „angličáky“. Jeden ze skupiny měřil čas a další zapisoval do tabulky. Provedli celkem tři měření. Úkolem laboratorní práce bylo vypočítat průměrnou rychlost jednotlivých jízd a následně vypočítat celkovou průměrnou rychlost všech tří jízd. Dále měli za úkol zakreslit pohyb autíčka do grafu, vypočítat převody rychlostí a porovnávat rychlosti mezi sebou.

Karel Fischer

« zpět